Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії новонароджених на 12 ліжок.

Завідуюча – Килимник Тетяна Миколаївна.
Протягом року у відділенні отримують високоспеціалізовану невідкладну допомогу біля 400 новонароджених, з усіх районів області. Середній термін лікування 10,9, зайнятість ліжка 287 днів за рік.
Фахівцями відділення цілодобово налагоджена робота виїзної реанімаційної бригади, яка дає змогу раннього транспортування до ОДЛ та своєчасного надання високоспеціалізованої невідкладної медичної допомоги новонародженим області. Впровадження даної форми роботи впливає на зниження показників перинатальної смертності в області. Лікарі відділення приймають участь у анестезіологічному забезпеченні новонароджених під час оперативних втручань, а також у післяопераційному виходжуванні .
Відділення оснащено сучасною дихальною апаратурою та інкубаторами.