ЗАПИТ цінових пропозицій препарати фармацевтичні різні (7 найменувань)

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування: Житомирська обласна дитяча лікарні Житомирської обласної ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02774119.

1.3. Місцезнаходження: шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирського району, 12430.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414001002609, 35421005002609, 35424002002609 ГУДКСУ в Житомирській обл.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Бобер Микола Дмитрович - заступник головного лікаря з хірургічної роботи, адреса: Житомирський р-н., с.Станишівка, шосе Сквирське, 6, 12430, тел. (0412) 34-54-91, факс.(0412) 34-34-72, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 00201846.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.zhodl.zx6.ru.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: препарати фармацевтичні різні (7 найменувань) (24.42.2).

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 7 найменувань.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: травень-грудень 2012 року.

6. Основні умови договору: відповідно до розділу ΙX Закону.

7. Строк дії цінових пропозицій:120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирський район, 12430, планово-економічний відділ, особисто або поштою.

8.2. Строк: 03.05.2012року до 11 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирський район, 12430, малий актовий зал.

9.2. Дата: 03.05.2012 року.

9.3. Час: 14 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація: Кваліфікаційні критерії – відповідно до статті 16 Закону. Більш детально – на сайті tender.me.gov.ua. у розділі „Новини”.

Голова комітету з конкурсних торгів: М.Д. Бобер

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у додатку 1), істотні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у додатку3), перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

На конверті необхідно зазначити найменування і адресу замовника, код ЄДРПОУ, назву предмету закупівлі, а також адресу, номери контактних телефонів, назву та електронну адресу учасника.

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності). Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

4. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

5. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

6. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

7. Методика розрахунку ціни пропозиції:

7.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, а також усіх інших витрат.

7.2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та технічних вимогах (Додаток 5), Інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

8. Методика оцінки цінової пропозиції:

8.1. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

8.2. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

9. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон).

Телефон для довідок з питань проведення процедури закупівлі:

Тел.: (0412) 34-65-40, факс: (0412) 34-34-72, Савчук А.В.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, __________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю препаратів фармацевтичних різних (7 найменування) (24.42.2).

Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

№ п/п

Назва

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю без ПДВ

Ціна за одиницю (з урахуванням ПДВ, інших податків, а також поставки)

Загальна ціна (з урахуванням ПДВ, інших податків, а також поставки)

Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ.

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих дні з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Повне найменування учасника торгів­_____________________________________

2. Юридична адреса ______________________________________________________

3. Фактична адреса ______________________________________________________

4. Телефон, факс _________________________________________________________

5. Інша інформація ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Особи, уповноважені діяти від імені Учасника (Постачальника) _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

(підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою)

Додаток 3

до запиту цінових пропозицій

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Учасник передає у власність Замовника, а Замовник оплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі – “Товар”), які зазначені у специфікації, що додається до Договору і є його невід’ємною частиною.

Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент):

препарати фармацевтичні різні (7 найменувань) (24.42.2).

Кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості: буде визначено у договорі згідно медико-технічним вимогам, встановленими у зипиті цінових пропозицій.

Порядок здійснення оплати:

Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі п.7 ст.51 Бюджетного кодексу

України на умовах можливої відстрочки платежу до 30 календарних днів.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюватиметься на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок

Сума, визначена у договорі: _________________(визначається відповідно до вимог запиту цінових пропозицій та умов пропозиції конкурсних торгів).

Термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт: травень-грудень 2012 р.,

шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирського району, Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.

Строк дії договору: до 31.12.2012 р.

Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений товар.

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Учасником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Учасника.

- контролювати поставку товару у строки, встановлені цим договором.

Учасник зобов’язаний:

- забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити поставку якісного товару;

Учасник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків: Замовник має право зменшити обсяг поставки товарів, що закуповуються у разі зменшення реального фінансування видатків на ці цілі.

Відповідальність сторін:

У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Учасник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладання;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Додаток 4

до запиту цінових пропозицій

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону:

1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.2.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про кваліфікацію та досвід працівників, які здійснюватимуть постачання товару, що є предметом закупівлі.

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

1.3.1. Довідка, складена у довільній формі, про виконання аналогічних договорів (не менше трьох).

1.3.2. Оригінали або нотаріально завірені копії позитивних листів-відгуків за підписом керівника організації із якою укладено договір, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів.

1.4. Наявність фінансової спроможності:

1.4.1. Копія балансу за останній звітній період (2011 рік) з відміткою органів статистики, а в разі, якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу даного балансу (у разі, якщо ведення такого документа непередбачено законодавством – лист у довільній формі з зазначенням причин);

1.4.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період ( 2011 рік) (для юридичних осіб) – з відміткою органів статистики, копія декларації про державні доходи за останній звітний період (для фізичних осіб (підприємців), які перебувають на загальній системі оподаткування) або копія звіту по єдиному податку за останній звітний період (для фізичних осіб (підприємців), які перебувають на спрощеній системі оподаткування), а в разі, якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу звітності;

1.4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період (2011 рік) з відміткою органів статистики (у разі, якщо ведення документа непередбачено законодавством – лист у довільній формі з зазначенням причин), якщо документ подається в електронному вигляді. З документом, що підтверджує подачу даної звітності;

1.4.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами по кожному рахунку окремо станом на 01.04.2012 року або більш пізню дату.

2. Перелік документів, які повинен надати учасник для визначення відповідності його вимогам встановленим ст. 17 Закону:

2.1. Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (у довільній формі).

2.2. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (у довільній формі).

2.3. Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (у довільній формі).

2.4. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженою державною установою чи підприємством, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців із зазначенням відповідних відомостей (документ повинен бути дійсний на дату розкриття).

2.5. Оригінал або завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.6. Копія Статуту або іншого установчого документу.

3. Інші документи, які необхідно учаснику подати в складі пропозиції конкурсних торгів:

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) основні види діяльності, опис технічних можливостей.

3.2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

3.6. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 –ОПП) (у разі наявності).

3.7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності).

3.8. Наявність відповідного дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (якщо передбачено чинним законодавством).

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Закупівля „Препаратів фармацевтичних різних” (7 найменувань) (24.42.2):

№ з/п

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

1

Адеметіонін 400 мг

амп

120

2

Адеметіонін 400 мг

табл

500

3

Вакцина антирабічна

компл

500

4

Імуноглобулін антирбічний

компл

60

5

Імуноглобулін для в/в введення 50 мл

фл

10

6

Лейкопластир 3х500см

шт

720

7

Марля

м

16000

Примітка: всі посилання на конкретну марку виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета
закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати в виразі «або еквівалент».

 

2. Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним медико-технічним властивостям:

־ лікарський засіб повинен бути зареєстрований в Україні;

־ препарати повинні бути зареєстровані в країні виробника;

־ підтвердження якості виробничого процесу препаратів;

־ термін придатності лікарського засобу на момент поставки Замовнику повинен бути не менший, ніж 75% від встановлених інструкцією термінів придатності;

־ препарат повинен супроводжуватися інструкцією з його застосування, викладеною українською мовою та затвердженою належним чином;

 

3. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам має бути підтверджена наступними документами:

־ копією реєстраційного посвідчення Державного фармакологічного центру МОЗ України, або копією сертифікату про державну реєстрацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення;

־ копією оригіналу інструкції з використання препарату, викладеною українською мовою та затвердженою належним чином;

־ у разі закупівлі товарів вітчизняного виробництва – довідку державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення про відповідність виробника ліцензійним умовам або копією сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики підприємства, копією свідоцтва про реєстрацію (акредитацію) лабораторії з контролю якості лікарських засобів, виданого Державною службою лікарських засобів медичного призначення;

־ у разі закупівлі товару іноземного виробництва – копію сертифіката відповідності вимогам незалежної виробничої практики підприємства, виданого (визнаного) Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення, копію сертифіката фармацевтичного продукту СРР, що підтверджує реєстрацію лікарських засобів у країні виробника і відповідає формату рекомендованому ВООЗ (з обов’язковим зазначенням „Країна імпортер - Україна”).

4. Учасник повинен додатково надати в складі пропозиції конкурсних торгів копію реєстраційного посвідчення МОЗ України.

5. Обов’язкове надання учасником гарантійного листа щодо підтвердження можливості транспортування та наявності необхідних площ для зберігання продукції до передачі її Замовнику в умовах „холодового ланцюга”.

6. При поданні цінових пропозицій орієнтуватись на середньо-ринкові ціни.

7. Доставка товару за рахунок постачальника.