ЗАПИТ цінових пропозицій (молоко пастеризоване) (10.51.1).

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування: Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02774119.

1.3. Місцезнаходження: шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирського району, 12430.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35414001002609 ГУДКСУ в Житомирській обл.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Бобер Микола Дмитрович - заступник головного лікаря з хірургічної роботи, адреса: Житомирський р-н., с.Станишівка, шосе Сквирське, 6, 12430, тел. (0412) 34-54-91, факс.(0412) 34-34-72, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 00201846.

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення):

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення):

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.zhodl.zx6.ru.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: молоко та вершки, рідинні, оброблені (молоко пастеризоване) (10.51.1).

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 24000 л.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень - грудень 2014 року.

6. Основні умови договору: відповідно до розділу ΙX Закону та законодавства України.

7. Строк дії цінових пропозицій: не менше ніж 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирський район, 12430, Житомирська обласна дитяча лікарня, планово-економічний відділ, особисто або поштою.

8.2. Строк: 24.12.2013 року до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирський район, 12430, Житомирська обласна дитяча лікарня, малий актовий зал.

9.2. Дата: 24.12.2013 року.

9.3. Час: 12 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація: Для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном: (0412) 34-65-40.

Більш детально – на сайті tender.me.gov.ua. у розділі „Новини”.

Голова комітету з конкурсних торгів М.Д. Бобер

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 1), основні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у Додатку 3), перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

На конверті необхідно зазначити найменування і адресу замовника, назву предмету закупівлі, а також адресу, номери контактних телефонів, назву та електронну адресу учасника.

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності). Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

4. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

5. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

6. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

7. Методика розрахунку ціни пропозиції:

7.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, а також усіх інших витрат.

7.2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та технічних вимогах (Додаток 5), Інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

8. Методика оцінки цінової пропозиції:

8.1. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

8.2. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

9. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон).

Телефон для довідок з питань проведення процедури закупівлі:

Тел.: (0412) 34-65-40, факс: (0412) 34-34-72, Міщенко Людмила Олександрівна.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Додаток 1

ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, __________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю молока та вершків, рідинних, оброблених (молока пастеризованого) (10.51.1) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

 

№ п/п

Назва

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю товару , грн. без ПДВ¹

ПДВ за одиницю товару, грн.

Ціна за одиницю товару з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ²

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ.

 

 

¹ Ціна за одиницю має враховувати всі затрати учасника (постачальника) на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обовязкових платежів) тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами „без ПДВ”.

² Загальна ціна має враховувати всі затрати учасника (постачальника) на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обовязкових платежів) тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами „без ПДВ”.

 

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 120 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю із Замовником не раніше ніж через 5 робочих дні з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Повне найменування учасника торгів­___________________________________

2. Юридична адреса ___________________________________________________

3. Фактична адреса ___________________________________________________

4. Телефон, факс ______________________________________________________

5. Інша інформація ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Особи, уповноважені діяти від імені Учасника (Постачальника) ____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

(підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою)

Додаток 3

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Учасник передає у власність Замовника, а Замовник оплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі – “Товар”), які зазначені у специфікації, що додається до Договору і є його невід’ємною частиною.

2. Умови оплати: відстрочка платежу протягом 30 банківських днів, з дня поставки товару.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3. Термін та місце поставки товарів:

· Січень - грудень 2014 року;

· Житомирський район, с. Станишівка, шосе Сквирське, 6, Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.

4. Строк дії договору: договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2014 року.

5. Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений товар.

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Учасником достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Учасника.

- контролювати поставку товару у строки, встановлені цим договором.

Учасник зобов’язаний:

- забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити поставку якісного товару;

Учасник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

6. Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків: Замовник має право зменшити обсяг поставки товарів, що закуповуються у разі зменшення реального фінансування видатків на ці цілі.

7. Відповідальність сторін:

У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Учасник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

5) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону;

6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг);

7) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, регульованих цін і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

9. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Додаток 4

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1. Вимоги, встановлені ст. 17 Закону:

1.1. Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (в довільній формі).

1.2. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

1.3. Довідка про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю), не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку (в довільній формі).

1.4. Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в довільній формі).

1.5. Оригінал або завірена копія довідки про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженою державною установою чи підприємством, або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців із зазначенням відповідних відомостей (документ повинен бути виданий не раніше 01.10.2013р.).

1.6. Оригінал або завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості за обов'язковими платежами до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1.7. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Інші документи, які необхідно учаснику подати в складі пропозиції конкурсних торгів:

2.1. Виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує правомочність на укладання договору про закупівлю.

2.2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

2.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

2.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

2.6. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 –ОПП) (у разі наявності).

2.7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності).

2.8. Наявність відповідного дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (якщо передбачено чинним законодавством).

2.9. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (при наявності).

 

Додаток 5

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Закупівля молока пастеризованого 2,6 % жирності – 24000 л.

2. Наявність посвідчення про якість на молоко та молочну продукцію.

3. Висновок радіологічного контролю.

4. Висновок про відповідність норм встановленим в «Медико-біологічних вимогах та санітарних нормах якості продовольчої сировини та харчових продуктів».

5. Дата виготовлення та термін зберігання вказані на упаковці.

6. Час закінчення технологічного процесу виробництва продукції.

7. Доставка товару за рахунок постачальника.

Додаток 6

До запиту цінових пропозицій

подається у наведеному нижче вигляді на

фірмовому бланку Учасника

Голові комітету з конкурсних торгів

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Лист-згода

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України “Про здійснення державних закупівель”, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата______________ ______________/_________________./

/Підпис/ /ПІБ/

 

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.