ЗВІТ про результати проведення процедур N 7 від 15 травня 2013р.

ЗВІТ

про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів

та попередньої кваліфікації

N 7 від 15 травня 2013р.

 

1. Замовник:

 

 

1.1. Найменування: Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02774119.

1.3. Місцезнаходження: шосе Сквирське 6, с. Станишівка, Житомирський р-н., 12430.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Бобер Микола Дмитрович – заступник головного лікаря з хірургічної роботи, адреса: Житомирський р-н., с. Станишівка, ш. Сквирське, 6, тел.: (0412) 34-54-91, 34-65-40, факс: (0412) 34-34-72, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 00201846.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код 26.60.1 – устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апарат ультрозвукової діагностики).

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: шосе Сквирське, 6, с. Станишівка, Житомирського р-ну, Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень-грудень 2013 р.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю:www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.zhodl.zx6.ru.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 14(757) від 18.02.2013р., № 058713.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"(далі - Закон): ―.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 26(769) від 01.04.2013р., № 104179.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 35(778) від 02.05.2013р., № 120722.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): ―.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Спільне Українсько-Російсько-Італійське Підприємство „Біомедіка-Сервіс”;

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Мед Ексім”.

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Спільне Українсько-Російсько-Італійське Підприємство „Біомедіка-Сервіс” – 20028741;

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Мед Ексім” – 38203897.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Спільне Українсько-Російсько-Італійське Підприємство „Біомедіка-Сервіс” – 03180, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30;

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Мед Ексім” – 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 4-Г.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.03.2013р. до 10-00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.03.2013р. о 12-00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): ―.

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Спільне Українсько-Російсько-Італійське Підприємство „Біомедіка-Сервіс” – 425260,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Мед Ексім” – 479000,00 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: ―.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 425260,00 грн. без ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 479000,00 грн. без ПДВ;

номер 4 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

425260,00 грн. без ПДВ;

(цифрами)

чотириста двадцять п’ять тисяч двісті шістдесят грн. 00 коп. без ПДВ.

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 28.03.2013р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю „Спільне Українсько-Російсько-Італійське Підприємство „Біомедіка-Сервіс”.

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20028741.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 03180, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, тел. (0412) 46-31-36.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 25.04.2013р.

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):1од. – 425260,00 грн.

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): ―.

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: ―.

12.2. Причини: ―.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Спільне Українсько-Російсько-Італійське Підприємство „Біомедіка-Сервіс”;

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Мед Ексім”.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: ―.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Спільне Українсько-Російсько-Італійське Підприємство „Біомедіка-Сервіс”;

- Товариство з обмеженою відповідальністю „Мед Ексім”.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: ―.

14.Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію: ціна.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Бобер М.Д. – голова комітету з конкурсних торгів, заступник головного лікаря з хірургічної роботи;

- Міщенко Л.О. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник головного лікаря з економічних питань;

- Савчук А.В. – секретар комітету з конкурсних торгів, економіст з праці;

- Русак С.О. – член комітету з конкурсних торгів, заступник головного лікаря з медичної частини;

- Кондрачук Н.О. – член комітету з конкурсних торгів, бухгалтер.

Голова комітету з конкурсних торгів М.Д. Бобер

 

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.