ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів № 15 від 21.03.2013 року.

ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

№ 15 від 21.03.2013 року.

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування: Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.
1.2. Місцезнаходження: шосе Сквирське, 6, с. Станишівка, Житомирський р-н., 12430.
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Бобер М.Д. – заступник головного лікаря з хірургічної роботи, голова комітету з конкурсних торгів.
телефон (0412) 34-65-40; телефакс (0412) 34-34-72.

2. Інформація про предмет закупівлі: код 26.60.1 – устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апарат ультрозвукової діагностики).

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ВДЗ № 14(757) від 18.02.2013р., № 058713.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: дата: 21.03.2013р., час: 12 год. 00 хв.

Місце розкриття: шосе Сквирське, 6, с. Станишівка, Житомирський р-н., малий актовий зал.

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

 

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування для (юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків *, місцезнаходження/

місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітка

№ 4

21.03.2013р.

09 год. 15 хв.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Спільне Українсько-Російське-Італійське Підприємство

„Біомедіка-Сервіс”

ідентифікаційний код – 20028741

03180, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, тел./факс (044) 408-52-55, 408-23-34

Всі необхідні документи в наявності

Загальна ціна пропозиції:

425 600,00 грн.

№ 5

21.03.2013р.

09 год. 30 хв.

Товариство з обмеженою відповідальністю

„Мед Ексім”

ідентифікаційний код – 38203897

01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 4-Г, тел./факс (044) 234-48-28

Всі необхідні документи в наявності

Загальна ціна пропозиції:

479 000,00 грн.

 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

 

Головний менеджер ТОВ СП „Біомедіка-Сервіс” Заєць Н.П.
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності): зауважень не має.

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Заступник голови комітету з конкурсних торгів (підпис) Л.О. Міщенко

Члени комітету з конкурсних торгів (підпис) С.О. Русак

(підпис) Н.О. Кондрачук

Голова комітету з конкурсних торгів: Бобер М.Д. (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів: Савчук А.В. (підпис)

 

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.