Головний лікар

В. Марченко.

 

 

 

 

 

 

- “Гаряча лінія” МОЗ України: 0-800-801-333

- “Гаряча лінія” департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації:   47-44-22

- “Гаряча лінія” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:   47-22-39

Аналіз діяльності лікарні за 2012 рік

АНАЛІЗ

діяльності протягом 2012 року

Станом на 01 січня 2012 року в лікарні було згорнуто 10 ліжок інфекційних для дітей, таким чином протягом 2012 року стаціонар функціонував на 420 ліжках з 24 профілів. Стабільно високою залишається забезпеченість ліжками на 10тис. д.н. - 17,0 ( у 2011 році по лікарні –17,3 у ;по Україні -14,2).

Визначні події року:

 • Присвоєння лікарні статусу “Клінічна”;

 • Лікарня стала переможцем обласного конкурсу «Моє квітуче Полісся - 2012», в номінації «Установа, заклад, організація найкращої заквітчаності та благоустрою території», який проводить Обласна жіноча рада;

 • Завідуючій онкогематологічним відділенням Чмут Людмилі Олегівні - присвоєно звання «Заслуженого лікаря України;

 • Русак Петро Степанович отримав ступінь доктора медичних наук та за результатами роботи у 2011 році став лауреатом конкурсу « Національна медична премія» в номінації «Практикуючий лікар».

Протягом року, при умові зменшення кількості ліжок у порівнянні з 2011 року, в стаціонарі було проліковано на 76 дітей більше, а саме 15760 дітей віком від 0-17 років включно. Рівень госпіталізації на 1000 дитячого населення щороку збільшується і у 2012 році склав 63,4 ( у 2011 році по лікарні -63,1; по Україні - 45,3). Питома вага пролікованих сільських жителів – 41% ( по Україні – 38,5%) дані показники свідчать про покращення доступності спеціалізованої стаціонарної допомоги дитячому населенню області, в т.ч. сільському.

Ефективність використання ліжкового фонду:

У 2012 році ліжковий фонд лікарні був використаний раціонально з максимальною ефективністю, а саме:

 • На 102.5 % до запланованого (у 2011 році-100,9 %);

 • Середня тривалість перебування хворого на ліжку скоротилась до 9,3 дні (проти 9,4 у 2010 році) і залишається значно нижчою від Українського показника ( 10,0) ;

 • Зайнятість ліжка склала 348 дні на рік, проти 343 у 2011 році ( по Україні 327 днів);

 • Оберт ліжка склав 37 ( по Україні-33);

 • Середній час простою ліжка залишається низьким 0,5 ( по Україні 1,2)

 

Якість медичної допомоги:

 

 1. Показники госпітальної летальності як загальної, так і у віковій групі до 1 року, в порівнянні із минулим роком збільшився до 0,39 ( у 2011-0.27) та від 0-1 року до1.4 ( у 2011-1.16), проте залишаються нижчими ніж середні по обласним дитячим лікарням в Україні 0.44. та 1.9 відповідно.

 2. Летальність дітей у перші 24 години після поступлення склала 0,03 ( у 2011 році склала 0,02 на 100 пролікованих).

 3. Питома вага розходжень клінічного та патанатомічного діагнозів склала 8% (по Україні – 10,65), які розібрані на засіданні ЛКК та пат анатомічній конференції.

 4. Незважаючи на скорочення терміну перебування хворого на ліжку, питома вага дітей виписаних з одужанням, за останні п’ять років залишається біля 40%;

 5. З 2005 року не зареєстровано жодної мотивованої скарги.

Проведено двадцять засідань ЛКК, 12 пат анатомічних конференцій за участю лікаря-патанатома, в т.ч. одну виїзну ( Бердичів). Частота повторних поступлень склала 0,48 (проти 0,30 у 2011 році).

Хірургічна допомога

Важливе місце в роботі стаціонару займає надання хірургічної допомоги дітям області. Так у 2012 році було проведено на 29 оперативних втручань більше (4870 проти 4841 у 2011році) 4186 дітям ( у 2011р.- 3981 дітям), за рахунок всіх груп оперативних втручань, визначених у т.3500 ф.№20.

Кількість операцій на 1 оперованого, як і в минулі роки склала 1,2. Охват загальними анестезіями оперованих дітей залишається на рівні 97% ( по Україні – 91%).

Позитивним в роботі хірургічної служби протягом 2012 року є :

 • Збільшення кількості оперативних втручань.

 • Збільшення хірургічної активності у порівнянні із минулим роком до 50 (на 100 пролікованих у відділеннях хірургічного профілю) проти 48%. В тому числі по терміновій допомозі з 38% до 44%.

 • Зменшився показник післяопераційної летальності з 0,25 до 0,21 ( по обласним дитячим лікарням України у 2010 році- 0,23).

 • Скорочення середнього терміну перебування оперованого хворого на ліжку в відділеннях хірургічного профілю до 6,1 ( проти 6,2 у 2011 р.);
  за рахунок скорочення доопераційного перебування хворих в стаціонарі до 0.8 проти 0.9 у 2011р.

 • Стабільно високим залишається показник загального знеболювання у дітей 97%.

 • Збільшилась частка сільських жителів серед оперованих з 36,4% до 37.1%.

 • Частота післяопераційних ускладнень, як і в минулому році склала 0,2 на 100 операцій.

 • Частка виписаних з одужанням серед оперованих залишається стабільною 71%.

 • Кількість операцій на 1 хірургічне ліжко збільшилась до 29,5.

 • З придбанням офтальмологічного мікроскопа проведено 47 мікрохірургічних оперативних втручань на органах зору, з них 9 з приводу катаракти.

Протягом останніх трьох років робота діагностичних та лікувально-допоміжних відділень є стабільною, основні показники їх діяльності відповідають сучасним тенденціям в роботі відповідних відділень інших обласних дитячих лікарень в Україні

 

 

Події громадського життя лікарні:

 

 • Організували та провели конкурс професійної майстерності серед молодших медичних спеціалістів .

 • Організовані та проведені заходи:

- до 20 річниці ВАІТ для новонароджених;

 • до «Дня науковця»;

 • Дня незалежності України

 • До святкування 75-ї річниці заснування Житомирської області силами медичних працівників вишитий рушник із символікою лікарні .

 • До «Міжнародного дня захисту дітей» провели конкурс малюнків на асфальті, серед пацієнтів «Полісся-мій рідний край».

 • Конкурс стінгазет “Формування здорового способу життя”

 • Організували та провели конкурси-огляди серед відділень:

 • На краще естетичне оформлення відділення і створення належних умов для пацієнтів;

 • До Всесвітнього дня охорони праці;

 • На кращу територію;

 • Творчий конкурс виробів народного мистецтва.

 • Концерт художньої самодіяльності співробітників лікарні.

 • Профспілковий комітет лікарні організував святкову виставу до Міжнародного жіночого дня; концертні програми до Всесвітнього дня медичної сестри; Міжнародного дня матері; Дня перемоги; Дня медичного працівника; Дня незалежності України; спартакіаду.

Із загальної кількості виділених штатних посад лікарів 182,25, укомплектованість зайнятими збільшилась, проти минулого року і склала 97.5% ( у 2011-93,1%; по Україні 95,13%), основними працівниками залишається на рівні минулого року 73% (по Україні 78,72%). Заслуговує на увагу низька укомплектованість по окремим посадам: педіатрів-64.4%; анестезіологів на 67% ( у 2011 по лікарні -59% ;по Україні у 2010р. – 71,5). Проте, збільшилась у порівнянні із 2011 роком укомплектованість зайнятими нейрохірургів з 50% до 75%; невропатологогів з 63,2% до 74%.

В лікарні залишається стабільно високою питома вага атестованих, серед працюючих:

 • по лікарям 83.3%, у 2011р.-82% (по Україні – 68,4%);

 • по середньому медперсоналу 71.8%, у 2011р.-67%.

 

Наукова та педагогічна діяльність колективу:

 • Лікарі закладу прийняли участь у 75 наукових форумах ( конгресах, з’їздах, конференціях державного та міжнародного рівнів) .

 • Сім фахівців лікарні пройшли курси інформації та стажування на робочому місці в закладах охорони здоров’я м. Києва.

 • На філії кафедри дитячої хірургії НМАПО, курс ТУ пройшли 40 лікарів з України та ближнього зарубіжжя; 4 лікаря- курси інформації та стажування на робочому місці.

 • Шість лікарів пройшли курси тематичного удосконалення.

 • Підготовлено та опубліковано 29 наукових статей у державній галузевій пресі.

 • Протягом року проведено 15 занять з резервом на керівні посади ( в т.ч. 12 з питань управлінської діяльності у квітні); 3 заняття по обміну досвідом; 36 загальнолікарняних конференцій для лікарів.

 • На базі лікарні проведені засідання товариств: дитячих анестезіологів, педіатрів області, підліткових лікарів, неонатологів, дитячих неврологів, логопедів-дефектологів.

 • Підготовлено і проведено два теоретичних та практичних занять з фельдшерами; двічі на рік курси підвищення кваліфікації 40 медичних сестер палат новонароджених.

 • На базі лікарні курси інформації та стажування на робочому місці пройшли 17 лікарів та 2 медичні сестри із ЛПЗ області.

 

Силами фахівців обласної дитячої лікарні організовано та проведено протягом року наступні семінари-тренінги:
- для неонатологів пологових стаціонарів та відділень для новонароджених дітей ( квітень);
- для медичних працівників оздоровчих таборів з організації медичного забезпечення ( травень);
- для завідуючих дитячими відділеннями ( червень);
- для анестезіологів дитячих ( вересень);
- для лікарів-хірургів дитячих ( жовтень);
- для лікарів-інфекціоністів ( листопад).

 • Розробили та передали на ЛПЗ області методичні рекомендації:

- щодо діагностики вроджених вад слуху у новонароджених;

- сучасні підходи до проведення ін фузійної терапії у дітей;

 • покази та протипокази для направлення дітей на санаторно-курортне лікування в санаторно курортні заклади (крім туберкульозного профілю), терміни лікування.

 

 • Підготовлено оптимальний перелік оперативних втручань, які повинні проводитись на ІІ медико-санітарному рівні в області.

 

Діяльність обласних позаштатних спеціалістів:

 • Завдяки співпраці із Німецькою БО «Круглий стіл» під патронатом Фонду братів Кличків та Міжнародною благодійною фундацією «Отчий дім », протягом І кварталу було слухопротезовано 98 дітей із Житомирської області .

 • Дев’яти дітям на базі нашої лікарні, було проведено оперативне втручання по заміні кришталиків.

 • Сформовані електронні реєстри дітей з 17 нозологій ( станом на 01.01.13 перебуває на обліку 1331 дитина).

 • У першому кварталі 2012 року на базі консультативної поліклініки було організовано консультування понад 200 дітей з області провідними кардіологами Київського міського Центру серця, Національного Інституту серцово-судинної хірургії ім.. М.М.Амосова, за результатами якого, протягом року прооперовано 93 дитини з вадами серця.

 • Протягом року вперше виявлено 31 дитину із цукровим діабетом(всього на обліку 178 дітей).

 • Оперовано в закладах IV медико-санітарного рівня 2 дитини зі сколіозом IVст..

 • Направлено на реабілітацію до Міжнародної клініки відновного лікування 24 дитини з ДЦП.

 • Протягом року відправлено 43 дефектні карти на дефектуру в роботі фахівців ЦРЛ, ЦМЛ області.

 • Проведено 24 експертних оцінок первинної облікової документації , з метою вивчення різних розділів роботи в діяльності ЗОЗ області, що надають медичну допомогу дітям.

 • Підготовлено 19 аналітичних довідок на УОЗ з висновками обласних позаштатних дитячих спеціалістів щодо рівня якості та організації надання медичної допомоги дітям в ЗОЗ області.

 • Підготовлено 10 проектів наказів по УОЗ.

 • Підготовлено довідок до засідання колегій УОЗ - 8 ; селекторних та апаратних нарад УОЗ - 5.

 • Щоквартально проводився аналіз основних показників діяльності служб педіатричного профілю.

 • В рамках роботи КЕК педіатричного профілю комісійно розібрано 4 випадки клініко-експкертних питань діагностики, лікування й організації надання медичної допомоги дітям. Крім того проведено 11 експертних оцінок щодо визначення дотримання діючих протоколів діагностики та лікування й рівня лікувально-діагностичного процесу в ЗОЗ області, які надають медичну допомогу дітям.

 • На засіданнях координаційної ради УОЗ ОДА по контролю за дитячою смертністю розібрано 26 випадків малюкової смертності.

 

Заступник головного лікаря по ОМР О.В.Лук`яненко

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.