ПРОТОКОЛ про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

 

ПРОТОКОЛ
про розкриття пропозицій конкурсних торгів

(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

№ 24 від 03.05.2012 року.

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування: Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.
1.2. Місцезнаходження: шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирський р-н., 12430.
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Бобер М.Д. – заступник головного лікаря з хірургічної роботи, голова комітету з конкурсних торгів.
телефон (0412) 34-65-40; телефакс (0412) 34-34-72.

 

2. Інформація про предмет закупівлі: одяг гумовий (рукавиці хірургічні) (25.13.6).

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 16.04.2012р., оголошення № 162970.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося: дата: 03.05.2012р., час: 12 год. 00 хв.

Місце розкриття: шосе Сквирське, 6, с. Станишівка, Житомирський р-н., малий актовий зал.

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі:

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування для (юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків *, місцезнаходження/

місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом щодо цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітка

№ 9

03.05.2012р.

09 год. 40 хв.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія Валіс”

Код ЄДРПОУ-33868641

Житомирська обл., Черняхівський р-н., смт Черняхів, вул. Червоноармійська, 101,

тел. (0412) 418-447,

факс (0412) 418-416

Всі необхідні документи в наявності

Загальна ціна пропозиції

126321,70 грн.

№ 11

03.05.2012р.

09 год. 48 хв.

Приватний підприємець

Гужевніков Микола Юрійович

Ідентифікаційний код -2415212396

10001, м. Житомир,

пров. Шкільний, 3, кв. 80,

тел. (0412) 413-023

Всі необхідні документи в наявності

Загальна ціна пропозиції

130521,60 грн.

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).


6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

--------------------

_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

-------------------

____________________________
(підпис)

--------------------

_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

-------------------

____________________________
(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності):зауважень немає.

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Заступник голови комітету з конкурсних торгів (підпис) Л.О. Міщенко

Члени комітету з конкурсних торгів (підпис) С.О. Русак

(підпис) Н.О. Кондрачук

Голова комітету з конкурсних торгів: Бобер М.Д. (підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів: Савчук А.В. (підпис)

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.