Документація конкурсних торгів на закупівлю: Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

 

 

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів

від 12.04.2012р. № 21

Голова комітету з конкурсних торгів

__________________________М.Д. Бобер

М.П.

Документація конкурсних торгів

на закупівлю:

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне

(46 найменувань)

33.10.1

Процедура закупівлі - відкриті торги

Житомирський район

с. Станишівка - 2012 рік

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради

- місцезнаходження:

12430, Житомирський район, с. Станишівка,шосе Сквирське, 6.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Бобер Микола Дмитрович – заступник головного лікаря з хірургічної роботи, Житомирський район, с.Станишівка, шосе Сквирське, 6, тел.(0412) 34-54-91, 34-65-40, факс (0412) 34-34-72,

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

веб-сайт: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (46 найменувань) 33.10.1.

- вид предмета закупівлі:

46 найменувань.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце поставки: шосе Сквирське, 6, с. Станишівка, Житомирський р-н., 12430, Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

травень-грудень 2012 року.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що мають відношення до пропозицій конкурсних торгів, складаються українською мовою. Документи, складені іншою мовою, подаються разом з належним чином завіреним перекладом на українську мову.

II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою учасника: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: “Не відкривати до __________________” (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна містити:

1) заповнені форми згідно з Додатками 1, 2 документації конкурсних торгів;

2) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозицій конкурсних торгів;

3) істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою (у разі наявності);

4) документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;

5) документальне підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі частин 1, 2 статті 17 Закону;

6) інформацію та документи згідно з Додатком 3 документації конкурсних торгів.

7) інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї.

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

Пропозиції, які не відповідають умовам цієї документації, відхиляються.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону:

1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.2.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про кваліфікацію та досвід працівників, які здійснюватимуть постачання товару, що є предметом закупівлі.

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

1.3.1. Довідка, складена у довільній формі, про виконання аналогічних договорів (не менше трьох).

1.3.2. Оригінали або нотаріально завірені копії позитивних листів-відгуків за підписом керівника організації із якою укладено договір, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів.

1.4. Наявність фінансової спроможності:

1.4.1. Копія балансу за останній звітній період (2011 рік) з відміткою органів статистики, а в разі, якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу даного балансу (у разі, якщо ведення такого документа непередбачено законодавством – лист у довільній формі з зазначенням причин);

1.4.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період ( 2011 рік) (для юридичних осіб) – з відміткою органів статистики, копія декларації про державні доходи за останній звітний період (для фізичних осіб (підприємців), які перебувають на загальній системі оподаткування) або копія звіту по єдиному податку за останній звітний період (для фізичних осіб (підприємців), які перебувають на спрощеній системі оподаткування), а в разі, якщо документ подається в електронному вигляді, з документом, що підтверджує подачу звітності;

1.4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період (2011 рік) з відміткою органів статистики (у разі, якщо ведення документа непередбачено законодавством – лист у довільній формі з зазначенням причин), якщо документ подається в електронному вигляді. З документом, що підтверджує подачу даної звітності;

1.4.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами по кожному рахунку окремо станом на 01.04.2012 року або більш пізню дату.

2. Перелік документів, які повинен надати учасник для визначення відповідності його вимогам встановленим ст. 17 Закону:

2.1. Довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (у довільній формі).

2.2. Довідка про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (у довільній формі).

2.3. Інформація у довільній формі про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (у довільній формі).

2.4. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженою державною установою чи підприємством, або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців із зазначенням відповідних відомостей (документ повинен бути дійсний на дату розкриття).

2.5. Оригінал або завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.6. Копія Статуту або іншого установчого документу.

3. Інші документи, які необхідно учаснику подати в складі документації конкурсних торгів:

3.1. Виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує правомочність на укладання договору про закупівлю.

3.2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

3.6. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 –ОПП) (у разі наявності).

3.7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі наявності).

3.8. Наявність відповідного дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (якщо передбачено чинним законодавством).

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені підписом уповноваженої посадової особи учасника та його печаткою;

б)замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються Учасниками у складі їх пропозиції.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі зазначена у додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Для підтвердження відповідності технічним вимогам учасники надають у складі своєї пропозиції інформацію та документи згідно з Додатком 3.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасник подає всю необхідну інформацію стосовно предмету закупівлі в цілому.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

Спосіб доставки пропозиції, учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

12430, Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, шосе Сквирське, 6, планово-економічний відділ.

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

03.05.2012 р., до 11 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження
пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

12430, Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, шосе Сквирське, 6, малий актовий зал.

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

03.05.2012 р. о 15 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм «Ціна».

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Розрахунок оцінки здійснюється за формулою:

Бобчисл = (Ц мінобчисл)*100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin ціна пропозиції конкурсних торгів з найнижчою ціною;

Цобчислціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів якої обчислюється;

100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”.

Переможцем визнається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого отримала найбільшу кількість балів при оцінці зазначеної пропозиції.

У разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакову ціну, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій формі. Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

Замовник має право передавати учасникам будь-яку інформацію щодо торгів електронною поштою (на зазначену учасниками електронну адресу) з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді.

Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються законодавством.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охороняємих законом інтересів з приводу дії, рішення, бездіяльність Замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і в наслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому Законом.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені - порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент):

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (46 найменувань) (33.10.1).

Кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості: буде визначено у договорі згідно медико-технічним вимогам, встановленими документацією конкурсних торгів.

Порядок здійснення оплати:

Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі п.7 ст.51 Бюджетного кодексу України на умовах можливої відстрочки платежу до 30 календарних днів.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюватиметься на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Сума, визначена у договорі: _________________(визначається відповідно вимог документації конкурсних торгів та до умов пропозиції конкурсних торгів).

Термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт: травень-грудень 2012 р.,

шосе Сквирське, 6, с.Станишівка, Житомирського району, Житомирська обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради.

Строк дії договору: до 31.12.2012 р.

Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений товар.

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Учасником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Учасника.

- контролювати поставку товару у строки, встановлені цим договором.

Учасник зобов’язаний:

- забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити поставку якісного товару;

Учасник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків: Замовник має право зменшити обсяг поставки товарів, що закуповуються у разі зменшення реального фінансування видатків на ці цілі.

Відповідальність сторін:

У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Учасник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладання;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додаток 1

До документації конкурсних торгів

подається у наведеному нижче вигляді на

фірмовому бланку Учасника

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Форма пропозиції конкурсних торгів

Відомості про учасника процедури закупівлі

Повне найменування учасника

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)

Місцезнаходження

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні телефони)

Факс

Електронна адреса

Інша інформація

Пропозиція конкурсних торгів

Ми, ______________________________________________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (46 найменувань) згідно з медико-технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору за цінами з урахування вимог, передбачених в медико-технічних вимогах (Додаток 3), на загальну суму ______________________________ (гривень, з ПДВ).

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

_____________________

________________________

 

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

 

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів


Додаток 2

До документації конкурсних торгів

подається у наведеному нижче вигляді на

фірмовому бланку Учасника

Форма цінової пропозиції

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (46 найменувань) 33.10.1

№ з/п

Найменування предмету закупівлі/товару

Торгівельна назва товару

Виробник, країна

Одиниця виміру

Кіль-кість,

од.

Ціна

за одиницю товару, грн., без ПДВ

ПДВ за одиницю товару, грн.

Ціна за од.,

з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Загальна вартість пропозиції:

у тому числі ПДВ:

(посада особи, що підписує форму)

(підпис)

( П.І.Б.)

М. П.*

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів


Додаток 3

До документації конкурсних торгів

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне

(46 найменувань) 33.10.1

№ з/п

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

1

Голка метелик №23

шт.

1000

2

Голка метелик №25

шт.

1000

3

Голки для пункції к/м 15Gx22-47

шт.

100

4

Голки для біопсії к/м BEN 13G 09CM

шт.

50

5

Голки для люмб. Пункцій 20Gx3-1/2

шт.

60

6

Голки хірургічні 4В1-1,0х25

шт.

45

7

Голки хірургічні 4В1-0,6х30

шт.

45

8

Голки хірургічні 4В1-0,6х20

шт.

90

9

Голки хірургічні 2В1-0,8х32

шт.

45

10

Голки хірургічні 2В1-0,6х20

шт.

45

11

Ларингеальна маска одноразового застосування, розмір 1,5

шт.

2

12

Ларингеальна маска одноразового застосування, розмір 2

шт.

2

13

Ларингеальна маска одноразового застосування, розмір 2,5

шт.

2

14

Ларингеальна маска одноразового застосування, розмір 3

шт.

2

15

Ларингеальна маска одноразового застосування, розмір 4

шт.

2

16

Шприц з голкою на 50мл

шт.

2500

17

Шприц одноразовий з голкою на 1 мл

шт.

1180

18

Шприц одноразовий з голкою на 10 мл

шт.

23900

19

Шприц одноразовий з голкою на 2 мл

шт.

24300

20

Шприц одноразовий з голкою на 20 мл

шт.

15000

21

Шприц одноразовий з голкою на 5 мл

шт.

28 090

22

Аспіраційний катетер(№6)

шт.

200

23

Аспіраційний катетер(№8)

шт.

200

24

Аспіраційний катетер(№10)

шт.

200

25

Аспіраційний катетер(№14)

шт.

100

26

Аспіраційний катетер(№16)

шт.

100

27

Катетер №22

шт.

2000

28

Катетер №24

шт.

900

29

Катетер №26

шт.

500

30

Катетер Нелатона чоловічий №6

шт.

30

31

Катетер Нелатона чоловічий № 8

шт.

30

32

Катетер Нелатона чоловічий №10

шт.

30

33

Катетер Нелатона чоловічий № 12

шт.

30

34

Катетер підключичний № 0,6

шт.

150

35

катетери підключичні № 1,0

шт.

30

36

краники 3х-ходові

шт.

2000

37

подовжувачі 150 см

шт.

3000

38

Сети для плазмаферезу PL1

шт.

10

39

Сети для тромбоцитаферезу C5L

шт.

50

40

Системи ПР

шт.

18500

41

Системи ПК

шт.

1000

42

Система дренажна

шт.

20

43

Системи для інфузоматів ТОР

шт.

300

44

Системи для інфузоматів ВВ

шт.

600

45

Фільтри інфузійні 96-год.

шт.

600

46

Фільтри лейкоцитарні для еритроцитів

шт.

50

Примітка: всі посилання на конкретну марку виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати в виразі «або еквівалент».

Учасник подає всю необхідну інформацію стосовно предмету закупівлі в цілому.

2. Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним медико-технічним властивостям:

- вироби медичного призначення повинні бути зареєстровані в Україні;

- вироби медичного призначення повинні бути зареєстровані в країні виробника;

- термін придатності на момент поставки Замовнику повинен бути не менший, ніж 80% від встановлених інструкцією термінів придатності;

- вироби медичного призначення повинні супроводжуватися інструкцією з його застосування, викладеною українською мовою та затвердженою належним чином;

- вироби медичного призначення повинні бути стерильні, апірогенні, нетоксичні та індивідуально запаковані, промарковані;

3. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам має бути підтверджена наступними документами:

- копією реєстраційного посвідчення Державного фармакологічного центру МОЗ України, або копією сертифікату про державну реєстрацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- сертифікат стерильності на вироби медичного призначення;

- у разі закупівлі товарів вітчизняного виробництва – довідку державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення про відповідність виробника ліцензійним умовам або копією сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики підприємства, копією свідоцтва про реєстрацію (акредитацію) лабораторії з контролю якості лікарських засобів, виданого Державною службою лікарських засобів медичного призначення;

- у разі закупівлі товару іноземного виробництва – копію сертифіката відповідності вимогам незалежної виробничої практики підприємства, виданого (визнаного) Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення, копію сертифіката фармацевтичного продукту СРР, що підтверджує реєстрацію лікарських засобів у країні виробника і відповідає формату рекомендованому ВООЗ (з обов’язковим зазначенням „Країна імпортер - Україна”).

4. Учасник повинен додатково надати в складі пропозиції конкурсних торгів копію реєстраційного посвідчення МОЗ України.

5. При поданні конкурсних пропозицій орієнтуватись на середньо-ринкові ціни.

6. Гарантійний лист яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, якості зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією.

7. Доставка товару за рахунок постачальника.

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.