Історія лікарні

Житомирська обласна дитяча лікарня введена а експлуатацію 29 грудня 1984 року.З перших днів колектив очолив заслужений лікар України Марченко Віктор Федорович. Пріоритетними напрямками роботи лікарні з часу її створення є:
- впровадження сучасних технологій, прогресивних методик діагностики та лікування дітей;
- висока спеціалізація і ріст професійної майстерності медичного персоналу;
- ефективність, комплектність, наступність а наданні медичної допомоги дітям;
- удосконалення спеціалізованої медичної допомоги новонародженим;
- розвиток хірургічної, високотехнологічної допомоги дітям;
- удосконалення форм і методів реабілітації дітей;
- використання багатоканальних джерел фінансування;
- розвиток співпраці з міжнародними організаціями.
За роки існування заклад виріс в потужний, високопрофесійний багатопрофільний, сучасно оснащений лікувально-діагностичний, організаційно-методичний центр по наданню спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню області.
В лікарні розгорнуто 430 ліжок, функціонує 30 підрозділів, із них 23 лікувально-діагностичного профілю. Надається консультативна допомога за 26 спеціальностями. Щороку в закладі лікується більше 15 тисяч дітей, відвідування в консультативну поліклініку складають більше 80 тисяч. Кожна друга дитина, яка отримує медичну допомогу, є сільським жителем.
Створено сучасні діагностичні відділення: ендоскопічне, променевої, ультразвукової та функціональної діагностики, клінічно-діагностична лабораторія.
В колективі працює 139 лікарів та 455 молодших спеціалістів з медичною освітою. Серед них: 5 – кандидати медичних наук, 2 – “Заслужених лікаря України”, 1 – “Заслужений працівник охорони здоров’я”.
Щороку спеціалісти закладу впроваджують в практичну діяльність близько 80-ти нових методик, до 20-ти раціоналізаторських пропозицій, постійно проводять науково-практичні дослідження, які в подальшому застосовуються в роботі відділень та медичних закладів регіонів України. Фахівці лікарні мали змогу підвищити свою кваліфікаційну майстерність в зарубіжних клініках: Японії, Німеччини, Англії, Росії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Ізраїль, США, Чехія, Білорусія.
Спеціалістами закладу розроблена і впроваджена система диспансерного спостереження за дітьми з важкою патологією, яка протягом багатьох років дала свої результати. Так, рання реабілітація дітей з “групи ризику” по перинатальній патології зменшила первинний вихід на інвалідність за останні 10 років по дитячому церебральному паралічу майже в 1,5 рази.
Впровадження в практику роботи онкогематологічної служби в 1992 році сучасних протоколів лікування злоякісних новоутворень дозволило значно знизити смертність дітей від цієї грізної патології та досягти довгострокових ремісій. Цьому сприяє участь в Міжнародному проекті з лікування дитячої гострої лімфобласної лейкемії в рамках Української кооперативної групи. Таким чином, довгострокові ремісії були досягнуті більше ніж у 80% хворих.
В лікарні щорічно виконується більше 4 тисяч оперативних втручань. Колективи хірургічних відділень плідно співпрацюють з вченими профільних інститутів України та зарубіжних клінік.
За останні роки лікарі хірургічного профілю впровадили в практику цілий ряд реконструктивно-відновних та стабілізуючих операцій з використанням шкірної, сухожильно-м’язевої та різних видів кісткової пластики. Відкриття у 1999 році центру хірургії вад розвитку дало можливість на високому професійному рівні проводити корекцію вроджених та набутих дефектів. Це оперативні втручання з приводу вад розвитку верхньої губи, твердого та м’якого піднебіння; корекція післяопікових ускладнень, об’ємних пухлинних та інших процесів, які потребують косметичної корекції і реконструктивні операції на нирках, сечовому міхурі, органах черевної порожнини, грудної клітки, органах зору.
Значною подією стало впровадження в 2000 році, вперше в Україні, в дитячу хірургічну практику - лапароскопії. За ці роки проведено близько 1000 оперативних втручань, що дало можливість вдвічі скоротити середній термін лікування, кількість післяопераційних ускладнень тощо.
В 2007 році, вперше в Україні, започатковано застосування методу біозварювання м'яких тканин в хірургічних відділеннях лікарні, що значно покращило якість надання хірургічної допомоги дітям області.
З ініціативи МОЗ України в 2005 році на базі Житомирської обласної дитячої лікарні відкрито філію Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика з курсу “Абдомінальна лапараскопічна хірургія дитячого віку”. Кафедру очолив к.м.н. Русак П.С. За цей період співробітниками кафедри випущено 2 монографії, запатентовано 6 винаходів. Відкриття курсу дало змогу активізувати наукову діяльність фахівців, так у 2008 році ступінь кадидата медичних наук отримало 2 лікаря-хірурга
Постійно проводиться робота по оздоровленню дітей з плановою хірургічною патологією на базах районних та міських центральних лікарень за участю фахівців обласної дитячої лікарні. Що покращило планове оздоровлення дітей з хірургічною патологією, відпрацьована наступність в роботі хірургічної служби обласної дитячої лікарні та центральних районних і міських лікарень, підвищило кваліфікацію лікарів-хірургів, які працюють на мережі.
Впровадження цілого ряду раціоналізаторських пропозицій, узагальнення досвіду роботи фахівців інших клінік України, дало можливість лікарям ортопедо-травматологічного відділення добитися значних результатів щодо лікування дітей з вродженою клишоногістю та іншими деформаціями стоп. Реалізація системи заходів профілактики дитячої інвалідності від вродженої ортопедичної патології зменшила кількість пізно діагностованих вроджених вивихів стегна за останні 20 років майже у 8 разів. Завдяки цьому основний уклін в лікуванні даної патології перенесено з оперативних методів на консервативні. В останні роки позитивно зарекомендував себе метод хірургічної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем.
На базі консультативної поліклініки відкрито кабінет по наданню допомоги дітям із сколіотичною хворобою. Де проводиться диспансерний облік дітей з сколіотичною хворобою, вирішуються питання безкоштовного забезпечення корсетами.
Велика увага приділяється розвитку анестезіологічної служби та служби інтенсивної терапії. В закладі працює 3 відділення:
- анестезіології з ліжками інтенсивної терапії;
- анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених;
- анестезіологія з ліжками інтенсивної терапії для інфекційних хворих.
Дані відділення достатньо забезпечені сучасними технічними обладнаннями, що дало можливість знизити показники госпітальної летальності в 2 рази (від 0,7 до 0,38 на 100 пролікованих). В лікарні проводиться цілеспрямована робота по "боротьбі з болем". Так дитяча анестезіологічна служба широко застосовує загальне знечулення при різних видах оперативних втручань та маніпуляцій (у 99% випадків).
В 1992 році відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених. Яке в тісній співпраці з відділеннями для новонароджених недоношених дітей та патології новонароджених являються базою для виходжування більше ніж 1,8 тисяч новонароджених дітей щороку в області.
Враховуючи ріст захворюваності новонароджених та вплив її на формування первинного виходу на інвалідність, на базі неонатологічних відділень організовано:
- роботу ліжок для етапної реабілітації недоношених, дітей з перинатальним ураженням нервової системи та новонароджених з жовтяницею;
- обласну базу підготовки медичного персоналу по первинній реанімації та ранній реабілітації новонароджених.
Надання допомоги хворим з соматичною патологією проводиться в 2-х відділеннях педіатричного профілю, приймально-діагностичному, неврологічному та інфекційному. Тут лікуються хворі з гастроентерологічною, нефрологічною, пульмонологічною, алергологічною, імунологічною, ендокринологічною, кардіоревматологічною, неврологічною та інфекційною патологією.
В 2000 році організовано роботу обласного медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки. В центрі, за роки його існування, пролікувалося близько 15 тис. дітей. В його складі працює виїзна реабілітаційна бригада, яка виконує значну роботу щодо реабілітації дітей з обмеженими можливостями та профілактики інвалідності. До роботи бригади залучаються не тільки спеціалісти – медики, а фахівці соціальних служб, громадських організацій, представники інших відомств. Протягом року оглядається більше 600 дітей, які мають важку неврологічну патологію, вирішуються питання стаціонарного, санаторно-курортного оздоровлення дітей, забезпечення їх інвалідними візками. Даний досвід роботи рекомендовано МОЗ України для розповсюдження в інших регіонах держави.
Лікаря одна з перших в Україні явилась ініціатором організації імунологічних кабінетів при обласних лікувальних закладах, що дало можливість більш глибоко вивчати і оцінювати імунологічний стан дітей з ціллю раціонального підходу до призначення профілактичних та лікувальних заходів.
Постійно розширюються можливості діагностичних відділень і служб.
В 1996 році на базі лікарні створено ендоскопічне відділення для дітей, в якому проводиться на протязі року більше 3-х тис. діагностичних досліджень і ендоскопічних втручань: поліпектомія, аплікації лікарськими препаратами при виразковій хворобі шлунку і 12-ти палої кишки, підведення тефлонової пасти під вічко сечоводу при міхурово-сечовому рефлюксі.
У відділенні ультразвукової та функціональної діагностики проводиться за рік до 18 тис. функціональних досліджень та до 40 тис. – ультразвукових.
У практику впроваджено дуплексну сонографію судин головного мозку, на екстра та інтракраніальному рівні; ехокардіоскопію в режими кольорового, імпульсного та постійнохвильового доплера, Холтерівський моніторинг.
Значної уваги заслуговують роботи лікарів-мікробіологів, які розробили та впровадили в практику цілий ряд прогресивних методик діагностики, таких як:
- експрес-діагностика менінгітів та диференціальна діагностика гнійних і серозних менінгітів;
- моніторинг за станом захворюваності новонароджених в пологових стаціонарах області на підставі результатів бактеріологічного обстеження новонароджених, які поступають на лікування в обласну дитячу лікарню;
- виготовлення аутовакцин і застосування їх в лікуванні дітей з хронічними гнійно-септитичними процесами;
- виготовлення бактисубтилу і застосування його при дисбактеріозах та виразково-некротичних процесах кишківника;
- з 2004 року в лікарні проводиться робота щодо мікробіологічної діагностики анаеробних інфекцій.
Обласна дитяча лікарня на протязі своєї історії існування виросла в потужний організаційно-методичний центр з питання педіатрії. На базі закладу постійно працюють науково-практичні товариства педіатрів, неонатологів, дитячих неврологів, анестезіологів, хірургів. Проводяться науково-практичні семінари з участю фахівців державного рівня.
З метою надання спеціалізованої медичної допомоги дітям та практичної допомоги районним фахівцям, лікарями закладу проводиться щорічно більше 700 планованих виїздів. Практикуються виїзди на патанатомічні конференції, кущові семінари – тренінги з основних розділів роботи для педіатрів, сімейних лікарів, середнього медичного персоналу та інших фахівців, які опікуються здоров’ям дітей. З 2005 року відкрито обласний консультативний центр ІТ (інтенсивної терапії на базі відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії), що надало можливість дистанційного спостереження за хворими в критичному стані на рівні ЦРЛ, ЦМЛ області.
На території лікарні працює гуртожиток для медичних працівників на 200 місць. При якому працюють кімнати готельного типу для батьків. З ініціативи профкому, організовано роботу фізкультурно-оздоровчого комплексу для співробітників, який включив в себе тренажерний зал, сауну, басейн, більярдну.

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.