Головний лікар

В. Марченко.

 

 

 

 

 

 

- “Гаряча лінія” МОЗ України: 0-800-801-333

- “Гаряча лінія” департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації:   47-44-22

- “Гаряча лінія” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:   47-22-39

«День Щастя в Мак Дональдз 2010»

Автор: Адміністрація 19.04.2011 08:43

Компанією Мак Дональдз на кошти, зібрані під час благодійної акції «День Щастя в Мак Дональдз 2010», проведеною Мак Дональдз спільно з міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» придбано для нашої лікарні два спірографи, механічний апарат ШВЛ та фіброоптичний ларингоскоп для реанімаційних відділень на загальну суму 83 749 гривень.


 

50 років дитячій хірургічній службі Житомирщини

Обновлено 12.03.2011 15:08 Автор: Адміністрація 12.03.2011 13:38

4 березня 2011 року на базі Житомирської обласної дитячої лікарні проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційні технології в дитячій хірургічній практиці». Участь в конферернції взяли 123 спеціалісти з 15 регіонів України та Польщі. З привітальним словом виступили: заступник голови Житомирської облдержадміністрації Балюрко В.С., начальник управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Толстанов О.К., головний лікар Житомирської обласної дитячої лікарні Марченко В.Ф. Заслухано 23 доповіді з актуальних питань дитячої хірургії. В дискусіях прийняли участь професори: Горбатюк О.М., Кривченя Д.Ю., Боднар Б.М., Левицький А.Ф., Акмалаєв Д.С., Рибальченко В.Ф., Слєпов В.К., Дубровін О.Г., доценти: Притула В.П., Боднар О.Б., Ксьонз І.В., Толстанов О.К., Русак П.С., Христенко В.В., практичні лікарі-хірурги дитячі. Учасниками конференції дано високу оцінку в організації надання хірургічної допомоги дітям Житомирської області. Тандем керівництва охорони здоров'я та практичних лікарів дозволив вперше в Україні започаткувати виїзні форми надання хірургічної допомоги дітям, ендоскопічну та щелепно-косметичну хірургію, одноденний хірургічний стаціонар, проводити оперативні втручання новонародженим дітям та, завдяки сучасній апаратурі, виходжувати їх в післяопераційному пероді, знизити післяопераційну летальність (3,2%; по Україні – 8,0%). Навчання спеціалістів області є можливим в провідних клініках України, далекого та близького зарубіжжя.
Констатовано, що розвиток дитячої хірургії в Україні є на достатньому рівні: відпрацьовані протоколи лікування зі спеціальності «Дитяча хірургія», кадровий потенціал є достатнім для вирішення питань охорони здоров'я, забезпечення інструментарієм та медичною апаратурою бажає бути кращим. Є необхідність закупівлі нового ендоскопічного обладнання, організації роботи відділень, операційних для новонароджених та дітей грудного віку в усіх регіональних центрах, відпрацювати єдині підходи в діагностиці та лікуванні ургентних патологій. 

 

Аналітична довідка по підсумкам діяльності лікарні в 2010 році

Обновлено 15.02.2011 09:30 Автор: Адміністрація 15.02.2011 09:29

У 2010 році по підсумкам роботи Центральної акредитаційної комісії МОЗ України, провідними спеціалістами МОЗ дана висока оцінка діяльності колективу лікарні та підтверджена вища акредитаційна категорія, крім того заклад отримав сертифікат фіналіста конкурсу « Найкращий роботодавець закладу в якому дотримуються стандартів гендерної рівності в колективі».
В 2010 році лікарня працювала на 430 ліжок з 24 профілів. Наявний ліжковий фонд використано раціонально, показники ефективності є стабільними:
• Використання ліжкового фонду на 101 % до запланованого ( 98,5 % у 2009 році);
• Середня тривалість перебування хворого на ліжку залишається значно нижчою від Українського показника ( 10,6 днів) і залишається на рівні минулого року 9,6 днів;
• Зайнятість ліжка склала 342 дні на рік, проти 334 у 2009 році ( по Україні 323,7 днів);
• Оберт ліжка збільшився до 36 ( по Україні-30,6); 
• Середній час простою ліжка скоротився з 0,88 до 0,6 ( по Україні 1,3)
Якісні показники діяльності закладу протягом 2010 року залишались стабільними:
• Показники госпітальної летальності у всіх вікових групах є нижчими ніж в цілому по Україні та зменшились у порівнянні із 2009 роком, що в сукупності із зниженням рівнів дитячої смертності свідчить про високий рівень якості медичної допомоги в закладі:
Загальна летальність у 2010р.-0,38; у 2009р.- 0,41; по Україні – 0,47; 
Летальність від 0-1 року у 2010р.- 1,07; у 2009р.- 1,3 ; по Україні – 2,0;
Післяопераційна летальність у 2010р.-0,1; у 2009р. – 0,18; по Україні - 0,24.
• Летальність дітей у перші 24 години після поступлення склала 0,04 на 100 пролікованих;
• Незважаючи на скорочення терміну перебування хворого на ліжку, питома вага дітей виписаних з одужанням, за останні п’ять років залишається більше 40%;
• З 2005 року не зареєстровано жодної мотивованої скарги.

Важливе місце в роботі стаціонару займає надання хірургічної допомоги дітям області. Так у 2010 році було проведено 4393 (у 2009р.- 4356) оперативних втручань. Кількість операцій на 1 хірургічне ліжко склала 26,6, хірургічна активність 46,1.
Позитивним в роботі хірургічної служби є :
• Післяопераційна летальність зменшилась і залишається меншою ніж в цілому по державі і складає 0,1 на 100 оперованих , проти 0,18 у 2009 році ( по Україні – 0,24);
• Скорочення середнього терміну перебування хворого на ліжку при оперативному лікуванні до 6,5, за рахунок скорочення середнього терміну лікування після операції;
• Збільшення питомої ваги оперованих в день поступлення;
• Стабільно високим залишається показник загального знеболювання у дітей 97,2%;
• Частка сільських жителів серед оперованих у 2010 році склала 36%;
• Проведено 86, тому числі нейрохіручні 48 ( у 2009р.-85; у 2008р.-112 ; у 2007р.-89) оперативних втручань новонародженим дітям, померла 1 дитина, показник післяопераційної летальності новонароджених склав 1,2 ( у 2009р.-3,5; у 2008р.-2,7% ; по Україні 8,5%);
• Частота застосування ендоскопічних оперативних втручань склала 4,0 на 100 операцій ( у 2009-5,3; по Україні – 3,5);
• Частота післяопераційних ускладнень, як і в минулому році склала 0,1 на 100 операцій;
• Збільшилась частка виписаних з одужанням серед оперованих до 71,4%;
• Випадків летальності по терміновій хірургічній допомозі не було.
Всі показники доступності до високоспеціалізованої стаціонарної та консультативної медичної допомоги дітям області щороку покращуються і перевищують заганодержавні:
• Рівень госпіталізації на 1000 дитячого населення склав 60,5 ( по Україні 42,1);
• Кількість ліжок на 10000 д.н. склала 17,0 ( по Україні 14,0)4
• Рівень відвідувань на 1000 д.н. склав-381,3 ( проти 359,3 у 2009р, по Україні – 316);
• Питома вага пролікованих сільських жителів - 38,2 %; відвідувань сільським-43% ( по Україні – 38%);
• Кількість відвідувань на одну зайняту посаду лікаря - 5347,4 ( по Україні 3434,8).
Робота діагностичних та лікувально-допоміжних відділень є стабільною, основні показники їх діяльності відповідають сучасним тенденціям в роботі відповідних відділень інших обласних дитячих лікарень в Україні.
Протягом 2010 року в роботу впроваджено 74 нові методики діагностики та лікування; отримано 17 свідоцтв на рацпропозиції та 1 патент на винахід. Крім того у 2010 році 2 винаходи за 2009 рік, отримали Дипломи на Всеукраїнському конкурсі « Винахід -2009» в номінаціях « Кращий винахід 2009 року» - ІІ місце ( Цмокалюк Л.І.); « Кращий винахід Житомирської області» ( Русак П.С., Заремба В.Р., Шевчук Д.В.)
З метою удосконалення наступності в роботі лікарні та ЛПЗ області фахівцями лікарні проведено 103 планових виїзди в райони області; здійснено 1043 термінових виїздів з метою надання невідкладної допомоги дітям. Велика увага приділялась науково-педагогічній діяльності:
• Організовані та проведені науково-практичні конференції із залученням провідних спеціалістів МОЗ України :
„ Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіології в педіатрії”
„ Дитяча хірургія Житомирщини: минуле, сьогодення та майбутнє”
„ Актуальні питання дитячої травматології»

• Організовано та проведено на базі Лікарні заняття для медичних працівників та директорів оздоровчих таборів; семінар-тренінг для лікарів-педіатрів, дитячих інфекціоністів, лікарів загальної практики\ сімейної медицини з актуальних проблем дитячих інфекційних хвороб; заняття з сімейними лікарями, які проходили навчання на ПАЦ по сімейній медицині, з актуальних питань педіатрії; заняття з фельдшерами щодо питань організації надання медичної допомоги дітям в області.
• Протягом року лікарі закладу мали можливість прийняти участь у роботі 94 галузевих зібраннях державного рівня ( конференції , конгреси, семінари, виставки, симпозіуми, зїзди, майстер-класи).
• Підготовлені 4 статті та тези, для участі у VI Конгресі педіатрів, 1 статтю для участі в VI науково-практичній конференції «Проблемні питання лікування дітей та підлітків» та 1 виступ на зїзді дитячих хірургів. Крім того на базі лікарні була проведена прес-конференція « Почуйте всі» в рамках проведення щорічної Всеукраїнської благодійної акції допомоги дітям із вадами зору ( благодійний фонд « Серце до серця».У лютому до Дня боротьби з онкозахворюваннями організували та провели зустріч пацієнтів онкогематологічного відділення на базі Лікарні. 
• Видано 8 наукових статей у державних галузевих виданнях ;
• У 2010 році 11 лікарів мали можливість ознайомитись із досвідом роботи провідних клінік м. Санкт-Петербургу, Києва, обласних дитячих лікарень в інших регіонах України.
• На нашій базі проводились засідання обласних товариств ( педіатрів, підліткових лікарів, неонатологів, анестезіологів, неврологів, отоларингологів, імунологів-алергологів, отоларингологів).
• Всього спеціалістами обласної дитячої лікарні протягом року було підготовлено 111 виступів на обласних товариствах, заняттях з сімейними лікарями, фельдшерами, науково-практичних конференціях що були проведені на базі Лікарні.
• На курсах інформації та стажування на робочому місці пройшли навчання 69 районних фахівців, з них 68 лікарів.
Фахівці лікарні у продовж року приймали активну участь у проведенні організаційно-методичної роботи на область ( проводили експертні оцінки якості медичної допомоги на всіх рівнях надання медичної допомоги дітям в області, проблемні питання виносились на засідання колегії УОЗ, селекторні та апаратні наради, засідання координаційної ради; аналізи роботи по службам, який переданий на райони для керівництва в роботі; спільні наради із суміжними службами; розроблялись проекти наказів по УОЗ ; методичні рекомендації для використання в роботі на мережі тощо).


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ПОТРЕБ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОТЯГОМ 2010 РОКУ 
Завдяки небайдужим до проблем хворих дітей людям, через спеціально відкритий для онкогематологічного відділення рахунок, вдалося додатково у 2010 році залучити коштів від фізичних та юридичних осіб на загальну суму 94207 гривень. Неоціненною в цій сумі є частка грошей, зібраних вихованцями дитячого ансамблю « Сонечко» - 42908 грн. 

 

15 лютого - Міжнародний день дітей, хворих на рак

Обновлено 15.02.2011 09:21 Автор: Адміністрація 15.02.2011 09:20

Слова «онкологія» та «рак» у кожного з нас викликають якщо не жах, то почуття приреченості, безнадійності. Словосполучення «дитячий рак» взагалі важко вкладається у свідомість. Ця хвороба приходить невідомо звідки, здається, що порятунку немає. Але рак можна перемогти. Це небезпечне, важке, але в більшості випадків виліковне захворювання. І вдається це завдяки зусиллям лікарів, батьків та всіх небайдужих людей, хто допомагає діткам подолати цю хворобу.
15 лютого світ відзначатиме Міжнародний день дітей, хворих на рак. Ця проблема є однаково актуальною в усьому світі, хоча рівень поширення онкологічних захворювань серед дітей в Україні є навіть дещо нижчий ніж у європейських країнах: у нас в середньому на 100 тисяч осіб — 11 випадків, у Європі — 13—15. Нині на обліку в Україні — близько 5,5 тисячі хворих діток та таких, які перехворіли на цю хворобу. 
В нашій області кожного року реєструється від 30 до 40 випадків захворювання на рак. Сьогодні на обліку знаходиться 170 дітей з такою хворобою. Допомога дітям із злоякісними захворюваннями залишається однією з найактуальніших проблем нашого суспільства.
Ще майже 15-20 років тому онкологічні захворювання вважалися невиліковними і надії на одужання було досить мало. На сьогодні розвиток дитячої онкології та онкогематології здійснив значний прорив у лікуванні саме цих хвороб. Завдячуючи міжнародним протоколам лікування 7 із 10 хворих можуть бути вилікувані, повернені в суспільство. 
В наш час, коли державних коштів на охорону недостатньо, дуже важливою підтримкою є додаткові надходження до лікувальних закладів у вигляді грошової та іншої допомоги від організацій та простих людей. Особливо це стосується допомоги в лікуванні дітей з онкологічними захворюваннями.
За 12 місяців 2010 року на рахунок обласної дитячої лікарні для лікування дітей з онкозахворюваннями надійшло благодійної фінансової допомоги на загальну суму понад 94 тис. грн., з них:
• Особливу подяку висловлюємо дитячому хореографічному колективу «Сонечко», на благодійному концерті якого було зібрано більше 42 тис. грн.;
• Кошти в сумі 30 тис. грн. перерахував колектив ТОВ «АВ МЕТАЛГРУП»;
• Колектив ТОВ «ОНВІ» перерахував 10 тис. грн. та придбав центрифугу для онкогематологічного відділення;
• 10 тис. грн. надійшло з фонду Оксани Білозір;
• Від фізичних осіб отримано благодійної допомоги на суму 1279 грн.
Отримано допомогу у вигляді 5 інфузійних насосів «B.Braun» та витратних матеріалів до них на загальну суму 88 тис. грн. від нашого співвітчизника Костянтина Сивохіна, який живе та працює в Лондоні.
Вагому психологічну та матеріальну підтримку дітям у відділенні надають Благодійні фонди «Всесвіт за майбутнє», «АШАМ допомога людям», молодіжна громадська організація «АРТ-село», Фонд допомоги онкохворим дітям «Разом до життя», які часто відвідують хворих у відділенні, проводять з ними заняття з арт-терапії, влаштовують благодійні аукціони з метою збору коштів для онкохворих діток.
Не один рік діти онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні відчувають турботу вчителів та учнів школи №12 та школи №25 міста Житомира, колективів та студентів Житомирського національного агроекологічного університету, Університету «Україна», Житомирського державного університету ім. І.Франка. Учні та студенти влаштовують для дітей концерти з нагоди свят, дарують іграшки та книжки, здають кров.
Ми вдячні всім, хто допомагає дітям з важкою недугою. Закликаємо всіх небайдужих зробити свій внесок в спільну справу збереження дитячого життя! Кожна людина, кожна організація, кожна компанія може перерахувати кошти на благодійний рахунок Житомирської обласної дитячої лікарні (для онкогематологічного відділення):
Житомирська обласна дитяча лікарня
код ЄДРПОУ 02774119
МФО 811039
р/р 35424002002609
УДК в Житомирській області 

АКЦІЯ "Зимова казка"

Автор: Адміністрація 27.12.2010 16:34

23 грудня в м. Київ за ініціативи Молодіжної громадської організації «АРТ-Село», Благодійного фонду «Всесвіт за майбутнє» та Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного відбулась благодійна акція «Зимова казка». В рамках акції проводились персональна художня виставка члена Національної спілки художників України Олени Гузенко, різдвяний ярмарок дитячих робіт вихованців художньої студії «АРТ-Село», аукціон художніх робіт і лотерея.
Відбувся концерт заслуженого колективу польської культури - камерного ансамблю ім. Ігнація Фелікса Добжинського, виступ вихованців Житомирських модельних агентств «Nonik» і «Ples».
Кошти, зібрані під час акції будуть направлені на закупівлю обладнання, необхідного для проведення хіміотерапії дітям з онкологічними захворюваннями, які лікуються в Житомирській обласній дитячій лікарні.
Дякуємо всім, хто прийняв участь в акції. 
Бажаючі можуть додатково надіслати кошти на благодійний рахунок Житомирської обласної дитячої лікарні (для онкогематологічного відділення):
Житомирська обласна дитяча лікарня
Житомирської обласної ради
код ЕД РПОУ - 02774119
МФО - 811039
р/р - 35424002002609
УДК в Житомирській області

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

«ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Наш благодійний рахунок:

Житомирська обласна дитяча лікарня

Житомирської обласної ради

Код ЄДРПОУ 02774119

МФО 811039

Р/ р 35424002002609

ГУДКСУ у Житомирській обл.